ناسوادی، از گذشته‌ای بی‌شکوه تا آینده‌ای بی‌فروغ: بیشتر ایرانی‌ها سواد دارند اما آمارهای نیم‌بند موجود نشان می‌دهند که اکثریت نزدیک به اتفاق آنها ناسواد هستند: بی‌سواد نیستند اما تمایلی به خواندن کتاب ندارند. با نیاموختن مهارت مطالعه، فرهنگ نیمه‌جان کتاب‌خوانی کشورمان را در عصر دیجیتال به مسلخ ناسوادی برده‌ایم.

کاوه فیض اللهی، روزنامه نگار علمی، جانورشناس و سردبیر فصلنامه پازن