توران میرهادی بنیان گذار "فرهنگنامه کودکان و نوجوانان" و نهاد "شورای کتاب کودک" است. اما مهمتر از آن بنیان گذار تفکر و اشتیاقی است که صدها نفر را در فرهنگنامه و شورای کتاب کودک برای پربار کردن ادبیات کودک و تهیه مرجع مستند و معتبر برای کودکان و نوجوانان کنار هم جمع کرده است. این سخنرانی درباره تجربه شخصی نسیم محمدی، نویسنده و مسئول تصویر گروه اخترشناسی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان است.

نسیم محمدی، نویسنده و مسئول تصویر گروه اخترشناسی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان