سفر رويای خيلی از ماهاست، خيلی ها آرزوی جهانگردی رو در سر ميپرورونن، توی اين سخنرانی كوتاه سعی ميكنم خيلی مختصر پاسخ سوال خيلي ها رو بدم كه معمولا ميپرسين از كجا و چطور ميشه شروع كرد؟ چطور میشه ارزان سفر کرد؟ و چطور میشه سفر ارزشمندی خلق کرد؟
عرفان فکری؛ جهانگرد، ماجراجو و مدرس جهانگردی