در همه اعصار، انسان به فکر روشن کردن فضاهای تاریک اطراف خود بود. از غارهای تاریک گرفته تا استفاده از درگاه‌ها در معماری نوین. اما از 137 سال پیش و با اختراع لامپ، قدرت نور به گونه‌ای دیگر در دستان انسان قرار گرفت. ولی بهای آن چه بود؟ در سده گذشته انسان با استفاده از نور مصنوعی تا چه اندازه توانست به خود و محیط زیست آسیب وارد کند؟
حامد میرزاخلیل؛ مروج نورپردازی پاک