کنفرانس فصلی سخنگاه اندیشه راهبر یا به اختصار «سار» با هدف گسترش ایده‌های نوآورانه و خلّاق، هم‌چنین تجربه‌های موفّق و تاثیرگذار به همّت موزه ملّی علوم و فناوری ایران از ابتدای سال 1395 راه اندازی شده است. ایده اوّلیه سار از کنفرانس‌های TED گرفته شده است و سعی می‌کند با توجه به شرایط کشور این کنفرانس را بومی کند. برای این منظور هر بار در کنفرانس‌های سار سخنرانی‌های کوتاهی (حداکثر 18 دقیقه) ارائه می‌گردند. کنفرانس‌های سار به صورت فصلی برگزار می‌گردند و به همین جهت با نام فصل‌ها نامگذاری می‌شوند ؛ اوّلین کنفرانس سار با عنوان «سارِ بهار» در خردادماه 1395 برگزار شد. موضوع‌های مورد طرح در «کنفرانس‌های سار» دامنۀ نسبتا وسیعی را در بر می‌گیرند؛ علم و تکنولوژی، محیط زیست، بهداشت و سلامت، آموزش، کارآفرینی، هنر، .طرّاحی، ورزش، سفر، میراث فرهنگی و علوم اجتماعی برخی از مهمترین موضوع‌های مورد طرح در «کنفرانس‌های سار» هستند.